Условия за връщане

Може да върнете закупената стока в четиринадесетдневен срок от датата на доставката, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид, с нарушена опаковка и цялост и при всички други условия на чл.55 от Закона за защита на потребителя.

В този случай заплащате транспортните разходи по връщането на стоката. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при следните условия: констатирани липси; дефекти на стоката; несъответствие с обявената търговска марка. 

Условия нa ползване и Поверителност
Условия за предоставените услуги. (Online agreement.)

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН Shambala.BG е интернет страница , собственост на „София Скай Инвест“ ЕООД , с ЕИК 204638597 , със седалище – град София, ж.к Младост 4, бл. 439. Цените на всички продуктите са с начислен ДДС .

 “Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на  Shambala.BG

“Продукт ” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

“Поръчка” е заявката за закупуване на избрания Продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

“Услуги” са всички действия, осъществявани от „София Скай Инвест“ ЕООД ,при и/ или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от Сайта.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Shambala.BG  редоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Shambala.BG  чрез Сайта.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продуктът подлежат на рекламация.

Shambala.BG носи отговорност за съответствието между снимковия материал и реалните рамери на продуктите , но не носи оговорност при цветово несъответствие . При наличие на повече от една цветова гама за даден продукт, Shambala.BG   се задължава да добави това в описанието на продукта , като всеки потребител може да избере предпочитан от него цвят , като трябва да запише това в полето „допълнителен коментар“ при подаване на поръчката .

Съгласно  ЗЗП , купувачът може да упражни правата си в законоустановения срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

 Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.Shambala.BG   Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Shambala.BG   Услуги:

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

– да уведомява незабавно Shambala.BG   и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

– да не извършва злоумишлени действия

Поверителност, която ние гарантираме.

Всички лични данни се обработват поверително и се предоставят само на лица , свързани с доставката .

 

 Телефон за връзка 0882891529